www.vinform.cz
V-inform, s.r.o.
Vedení účetnictví, daňová přiznání, mzdy, poradenství, účetní závěrka

Ředitel:
Ing. Ivan Vávra
tel: 776 622 898


Adresa firmy:
V-inform s.r.o
Praľská 578
Kostelec nad Černými Lesy
281 63


IČ: 46349766
DIČ: CZ46349766

Email:
vin@vinform.cz


Zápis v obchodním rejstříku, vedený Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 10960
Online: 2

Dnes je: 25.07.2024

Aktualizováno: 23.07.2024

V-inform 2016
Účetní agenda
   a daňové poradenství
| | | |
V-inform s. r. o., vedení účetnictví, daňové poradenství
Služby

Účetní služby

 • Zpracování účetních evidencí v oblasti podvojného i jednoduchého účetnictví.
 • Rekonstrukce účetních evidencí.
 • Zpracování účetních závěrek.
 • Odborný dohled na zpracování Vašich účetních evidencí.
 • Zpracování daňového přiznání

  Zpracujeme za Vás na základě plné moci daňové přiznání, ke všem daním, kterých jste plátcem či poplatníkem. Zpracování daňového přiznání daňovým poradcem Vám zajistí v případě daně z příjmů odklad pro předložení daňového přiznání a zaplacení daně do 30. června, získáte větší jistotu v daňových záležitostech a přenesete značnou část odpovědnosti na daňového poradce.

  Nabízíme Vám:

 • zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
 • Součástí zpracování přiznání je i zpracování účetní závěrky včetně příloh, vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a zpracování podkladů pro zveřejnění účetní závěrky.


 • zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob
 • Součástí zpracování přiznání je i zpracování přehledů pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny, jakož i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.


 • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty
 • Součástí zpracování přiznání je i zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty (tzv. záznamní povinnost).


 • zpracování přiznání k dani silniční
 • Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k silniční dani.


 • zpracování přiznání k dani z nemovitosti
 • Součástí zpracování přiznání je i zpracování splátkového kalendáře záloh k dani z nemovitosti.


 • zpracování přiznání k dani dědické

 • zpracování přiznání k dani darovací

 • zpracování přiznání k dani z převodu nemovitostí

 • Zastupování před správcem daně

  V rozsahu stanoveném v plné moci Vás budeme zastupovat před Vaším správcem daně, případně před jinými úřady (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady):


 • zastupování při kontrolách finančního úřadu, příprava podkladů ke kontrolám
 • konzultace o vhodných postupech směrem k finančním úřadům
 • zpracování odvolání a jiných opravných prvků při řízení s finančními úřady
 • revize již podaných daňových přiznání, jejich opravy
 • zastupování před jinými úřady na základě plné moci (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)
 • zastupování při kontrolách ostatních úřadů, příprava podkladů ke kontrolám ostatních úřadů (sociální správa, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady)


 • Výhody zastupování daňovým poradcem:


 • finanční úřad komunikuje výhradně s daňovým poradcem
 • všechna jednání s finančním úřadem vede daňový poradce
 • všechna podání podává, kontroluje a podepisuje daňový poradce
 • za všechny úkony ručí daňový poradce, který je pojištěn

 • Tato služba Vám umožní plně se soustředit na Vaše běžné aktivity a ušetří Vám čas strávený komunikací se správcem daně.

  Daňové plánování, daňové konzultace

  V intencích zákona Vám navrhne takové postupy, které Vám umožní minimalizovat daňové zatížení:


 • z daňového hlediska posoudíme Vaši současnou situaci a Vaše podnikatelské záměry
 • navrhneme použitím všech legálních prostředků minimalizace Vaší daňové zátěže
 • průběžně Vás informujeme o daňových změnách a z nich vyplývajících důsledcích pro Vás, případně navrhujeme postupy jak na změny reagovat
 • navrhneme daňové strategie s ohledem na očekávaný rozvoj Vaší společnosti (akvizice, fůze, vztahy se zahraničím)
 • daňové konzultace a vydávání stanovisek k Vašim nejrůznějším problémům
 • Služby interního auditu, prevence a šetření vnitřních i vnějších podvodů

  Prověříme Váš vnitřní kontrolní systém jehož výsledkem budou praktická doporučení vedoucí ke zlepšení jeho efektivnosti, omezení možností vnitřních i vnějších podvodů, v případě podezření na vnitřní či vnější podvod pro Vás diskrétně provedeme vyšetření.


  Při těchto službách se zaměřujeme na:


 • identifikaci rizik a jejich hodnocení
 • ověření stávajícího systému vnitřních kontrol
 • ověření bezpečnosti informačních systémů
 • testování účinnosti vnitřních kontrol
 • vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřních kontrol a doporučení ke zlepšení


 • Pro společnosti, které mají interní audit zajišťujeme:


 • hodnocení funkce interního auditu dle Mezinárodních standardů pro interní audit
 • poradenství při zlepšování kvality práce interního auditu
 • zavádění moderních postupů a nástrojů pro efektivní výkon interního auditu